Misi Sekolah

Berusaha melahirkan warga bestari yang cemerlang dalam kurikulum

dan kokurikulum melalui penggembelingan semua sumber secara optimum

selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan.